Allmänna bokningsvillkor för enskilda bokningar

Bokningsvillkor  (För gruppbokningar över 8 personer gäller särskilda regler, se gruppvillkor.)

Incheckning / Utcheckning
Incheckning från kl. 15.00. Ni är välkomna på bryggorna från kl. 13:00.
Utcheckning innan kl. 11:00.
På avresedagen skall samtliga rum och lokaler lämnas städade och klara kl 11.00. Ni förväntas lämna alla lokaler och rum i samma skick som de var i när ni anlände!
Betalning
100 procent vid bokning.
Vid ej inbetalad avgift på förfallodatum blir datumet återigen bokningsbart för andra förfrågningar. Förfallodatum för bokningsavgiften är 3 arbetsdagar.
Avbeställning / avbokning
Vid avbokning tidigare än 7 dagar före ankomstdag återbetalas hela beloppet minus 250 kr i administrations avgift.
En avbokning mellan 7 dagar och 1 dag före avtalad ankomst återbetalas helt endast om vi först kan fylla upp datumet med en ny bokning. Annars återbetalas 50 % av beställningens värde minus 250 kr i administrations avgift.
En avbokning mindre än 24h till ankomst återbetalas ej.
Ordningsregler
Av säkerhetsskäl får du ej låta fler personer övernatta i stugorna än du uppgav vid bokningen. Deltagarförteckning ska skickas senast 14 dagar innan ankomst. Tillkommande gäster måste anmälas till Sälstationen-personal.
Ska ni vara fler än antal övernattande gäster i huset under dagtid, ber vi dig kontakta oss för överenskommelse.
Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du ansvarar för att inte släppa in obehöriga personer i byggnaden under hyrestiden. Eventuella dörrkoder m.m. får ej lämnas ut till gäster som inte tillhör er grupp.
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i rum eller i leverantörens lokaler.
Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster och grannar till Sälstationen.
Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till anläggningen har värden rätt att omedelbart vräka Gästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Gästen är skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter anläggningen kan boka nya gäster.
Rökning och husdjur
Rökning och husdjur är ej tillåtet på vandrarhemmet. Med undantag av vår stuga Palmen som kan ta emot din bästa vän. Du får däremot inte släppa upp din fyrbenta vän på sängen. Meddela oss vid bokningstillfället om ni önskar ta med husdjur. Vid överträdelse av dessa förbud (rökning och husdjur) har vi rätt att debitera kostnaden för tvätt av textilier m.m.
Sängkläder
Sängkläder ingår EJ. Av hygieniska skäl måste varje gäst använda underlakan, örngott och påslakan (EJ sovsäckar). Medtag egna sängkläder eller hyr av oss.
Åldersgräns
Minimiålder för att ingå avtal med Sälstationen är 18 år. Åldersgränsen gäller samtliga i sällskapet. Legitimering sker vid ankomst. Undantag gäller barn i målsmans sällskap. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbeställning.
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar p.g.a. ändringar av valutor, skatter och dylikt eller tryckfel.
Force majeur
I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Sälstationens kontroll som Sälstationen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Sälstationen fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som Sälstationen anlitat eller annan i tidigare led. Sälstationen reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför Sälstationens kontroll.