Sälstationen på Gålö

Foto: Stillbilder från en film om sälstationen 1943, Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm. Kolorering: Ida Kristina Andersson.

  • Lada  Sälstationens app till din mobil: sök efter ”Coastal Past” i Android- eller iPhone store
  • Guidade turer på Sälstationen.

    eller kontakta oss.

Gålö sälstation har ett spännande kapitel av den Svenska militärhistorien utspelat sig.
Under andra världskriget var ett 20-tal sälar ”inkallade till beredskap”.
Sälarna tränades för att hjälpa marinen att spåra upp främmande ubåtar och minor.

Platsen valdes, på 1940-talet, för att den var avskild samtidigt som den var lättillgänglig.

Där flyttade psykologen och beteendevetaren Valdemar Fellenius in med sin familj, ett antal värnpliktiga, någon djurskötare från Skansen samt vakter. Totalt var det åtta till elva personer som jobbade under tystnadslöfte, helt isolerade under fyra år.

I bassängen som byggdes för att på avstånd se ut som en vanlig brygga, tränades sälar att lokalisera minor, hitta torpeder, uppsöka och  markera ubåtar. Sälarna blev med tiden tama och de duktigaste fick namn som Pottifar, Lotta och Pelle. När en säl kom i kontakt med en ubåt skulle en anordning som var fäst på sälen i en sele utlösas och positionen således markeras. Man experimenterade med olika metoder för att indikera de uppsökta föremålens position.
Förutom sälar arbetade Fellenius även med träning av berguvar, örnar och duvor som dresserades att spana efter periskop.

Under några år pågick denna mycket hemliga försöksverksamhet, med ubåtsjakt i Hårsfjärden och Mysingen. Projektet, som gick under namnet ”Palmen”,  upphörde efter krigets slut.
Det här har varit hemligtstämplat i många år. Filmer framtagna av Fellenius själv, visades först många år senare på TV i samband med ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982.

Som en del i ett EU-projekt har Gålö och tre andra militärhistoriska verksamheter, två i Finland och ett på Åland, rustat upp.
Renoveringen av de historiska byggnaderna är klar. Inredningen är vald för att påminna om den tiden och det militära ändamålet.
– Byggnaderna har fått namn som Mässen för köket, Familjen Fellenius stuga, Säl-Pellestugan (Pelle var en säl som blev Fellenius sons lekkamrat på Sälstationen), och Palmen.

Sälstationen drivs nu som ett pensionat.
Bo mysigt vid havet, på en plats som inbjuder till hemlig historia. En unik natur som skapar förutsättningar för avkoppling, aktiviteter och upptäckarglädje. Välkomna till Sälstationen!