Bokningsvillkor för grupper

Incheckning / Utcheckning
Incheckning mellan kl. 15:00 – 17:00. Utcheckning innan kl. 11:00.
På avresedagen skall samtliga rum och lokaler lämnas städade och klara kl 11.00. Ni förväntas lämna alla lokaler och rum i samma skick som de var i när ni anlände!
Betalning
50 procent vid bokning och 50 procent senast 30 dagar innan ankomst.
Vid ej inbetalad bokningsavgift på förfallodatum är beställningen inte bindande för leverantören. Datumet blir återigen bokningsbart för andra förfrågningar. Förfallodatum för bokningsavgift är 3 arbetsdagar. Resterande belopp ska vara inbetalat senast 30 dagar innan ankomstdatum.
Avbeställning
Tidigare än 30 dagar före ankomstdag är beställaren ersättningsskyldig med 10% av det avtalade beloppet.
Senare än 30 dagar före avtalad ankomst måste beställaren betala 100 % av beställningens värde, förutom om vi kan fylla upp datumet med en ny bokning.
10% av bokningens värde återbetalas dock inte, oavsett när man bokar av.
Gruppledare
Ledaren övernattar med gruppen och ansvarar för den under vistelsen på Sälstationen.
Av säkerhetsskäl får du ej låta fler personer övernatta i stugorna än du uppgav vid bokningen. Deltagarförteckning ska skickas senast 14 dagar innan ankomst. Tillkommande gäster måste anmälas till Sälstationen-personal.
Ska ni vara fler än antal övernattande gäster i huset under dagtid, ber vi dig kontakta oss för överenskommelse.
Du som står för bokningen är fullt ansvarig för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
OBS! Gästerna kan ej betala var och en för sig. Full betalning sker av du som bokat eller av den person som utsetts till gruppledare.
Som gruppledare ansvarar du för att inte släppa in obehöriga personer i byggnaden under hyrestiden. Eventuella dörrkoder m.m. får ej lämnas ut till gäster som inte tillhör er grupp.
Deposition
En deposition betalas för grupper och återfås efter vistelse. Anläggningen måste vara i det skick som gästen mötte den i när han eller hon lämnar den.
Rökning och husdjur
Rökning och husdjur är ej tillåtet på vandrarhemmet. Med undantag av vår stuga Palmen som kan ta emot din bästa vän. Du får däremot inte släppa upp din fyrbenta vän på sängen. Meddela oss vid bokningstillfället om ni önskar ta med husdjur. Vid överträdelse av dessa förbud (rökning och husdjur) har vi rätt att debitera kostnaden för tvätt av textilier m.m.
Sängkläder
Sängkläder ingår EJ. Av hygieniska skäl måste varje gäst använda underlakan, örngott och påslakan (EJ sovsäckar). Medtag egna sängkläder eller hyr av oss
Åldersgräns
Minimiålder för att ingå avtal med Sälstationen är 18 år. Åldersgränsen gäller samtliga i sällskapet. Legitimering sker vid ankomst. Undantag gäller barn i målsmans sällskap. Om gäst vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbeställning.
Ordningsregler
Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster, och grannar till Sälstationen.
Om klagomål angående störande uppträdande inkommer till anläggningen har värden rätt att omedelbart vräka GÄSTEN om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. GÄSTEN är skyldig att ersätta anläggningen för kostnader som föranletts av det ovan nämnda. Återbetalning för återstående nätter sker endast för de nätter anläggningen kan boka nya gäster.
Ansvar för egendom
Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i rum eller i leverantörens lokaler.
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar p.g.a. ändringar av valutor, skatter och dylikt eller tryckfel.
Force majeur
I det fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Sälstationens kontroll som Sälstationen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Sälstationen fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om bokningens inställelse beror på någon som Sälstationen anlitat eller annan i tidigare led. Sälstationen reserverar sig för lagändringar och prisändringar som ligger utanför Sälstationens kontroll.