Härliga stunder på Sälstationen.

’glada miner och givande möte. Nu har vi också fått en utomhusdusch med varmvatten  

NOTERA:  ELDNINGSFÖRBUD!

Från och med 10/7 råder det eldningsförbud i Stockholms län efter beslut från Länsstyrelsen.
Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen. Beslutet gäller hela länet och omfattar även särskilt iordningsställda grillplatser.