Besök Gålö sälstation i skymningen

Välkommen till en stämningsfylld visning av Gålö sälstation i samarbete med Gålö Gärsar och kolmilan på Gålö.
20 sept 2018 17.30 (Sista anmälningsdag: den 17 sept)
Hembygdsföreningen Gålö Gärsars traditionsenliga kolmila kommer att tändas den 19 september. Den 20 september får du möjlighet att kombinera ett besök vid kolmilan med en skymningsvisning på sälstationen.
Pia Berg, projektansvarig på Skärgårdsstiftelsen kommer att vara er guide.
Vid skymningen visar en kolare vägen med en lykta och runt sälbassängen tänder vi ljus.
Boka

Härliga stunder på Sälstationen.

’glada miner och givande möte. Nu har vi också fått en utomhusdusch med varmvatten  

NOTERA:  ELDNINGSFÖRBUD!

Från och med 10/7 råder det eldningsförbud i Stockholms län efter beslut från Länsstyrelsen.
Vädret och den torra vegetationen medför nu att en liten brand riskerar att bli mycket stor och svårkontrollerad innan brandförsvaret hinner få ut tillräckligt med resurser till platsen. Beslutet gäller hela länet och omfattar även särskilt iordningsställda grillplatser.

Sälstationen rustas upp

 

Som en del i ett EU-projekt har Gålö och tre andra militärhistoriska verksamheter, två i Finland och ett på Åland, rustat upp.
Inredningen är vald för att påminna om den tiden och det militära ändamålet.
Byggnaderna har fått namn som Mässen för kök/vardagsrummet, Familjen Fellenius stuga, Säl-Pellestugan (Pelle var en säl som blev Fellenius sons lekkamrat på Sälstationen), och Palmen. En digital guide ”Coastal Past” producerad av Skärgårdsstiftelsen möjliggör att ta del av Sälstationens historia och miljön.